De 5 Principper for Ekstraordinær Succes med Andre Mennesker (- og med dig selv)

Kunne du tænke dig at opleve personlig udvikling, der ikke kun styrker dig som person, men som også styrker dine personlige og professionelle relationer?

Udover de mange forandrings- og coachingværktøjer, du lærer i NLP, får du også det sæt styrkende overbevisninger (principper), som vi kalder NLP-forudsætningerne.

Som basis for både ledelse, coaching, samarbejde og personlig udvikling er de nogle af de mest styrkende mellemmenneskelige redskaber du finder, og når du undervejs i uddannelsen tager dem ind i dit hjerte, opnår du en ‘intuitiv relationskompetence’ på et meget højt niveau.

Her er de første 5:

1. Kortet er IKKE Landskabet

Vi mennesker opfatter ikke verden som den er, men som vi selv er! Provokerende, ikk?! Det er dog et videnskabeligt faktum at før data fra vores sanser, når vores bevidsthed, har de været igennem hjernens neurologiske filtre, der først og fremmest har til formål at fortolke og reducere datamængden. Formålet er, at vi kun står tilbage med den del, vi aktuelt har brug for – undgår at drukne i information (altså spamfiltre!).

Resultatet er, at de fleste data bliver sorteret fra og resten får tillagt en subjektiv betydning – begge dele i henhold til vores personlige historie, behov og personlighed (fx Enneagramtype). Derfor kan to mennesker aldrig opfatte fx det samme møde på jobbet, eller opvæksten i den samme familie på helt samme måde. (Og nogle gange kunne man fristes til at spørge, om de er sikre på, at de har været til DET SAMME møde! – eller vitterligt ER vokset op i samme familie!).

Da ingen har den fulde objektive sandhed, beskæftiger vi os  i NLP med studiet af den subjektive sandhed (og gør det på en sansebaseret, videnskabelig og så-tæt-på-objektiv-som-muligt måde). Denne viden er vigtig, fordi den er fundamentet for det næste og helt afgørende princip.

 

2. Respekt for andre (alle) Menneskers kort over Landskabet

Respekten for at andre menneskers oplevelser er fuldt ud gyldige, også selvom de er anderledes end dine egne. Den respekt, er grundstenen i god dialog, god ledelse, effektiv coaching, frugtbart teamsamarbejde og støttende forældreskab. (Du kan sikkert selv huske tilbage på engang, hvor du IKKE følte dig respekteret – det gav dig IKKE lyst til at fortsætte samarbejdet, gjorde det vel?)

Særligt for Enneagramtype 4 og 9 gælder OGSÅ at have særligt fokus på at respektere sit eget kort over landskabet.

 

3. Betydningen af din Kommunikation ses i den Respons, Du får

Du kan aflæse om din kommunikation virker, ved at være opmærksom på den respons, du får fra andre. Som mennesker har vi en tendens til blot at gentage os selv (og gøre det på samme måde), hvis andre ikke forstår det, vi siger. Eller hvis de ikke reagerer som vi havde forventet. Vi kan endda have en tendens til at mene, at de er ’fattesvage’. Vi kommunikerer vanemæssigt og antager pr. automatik at de andre forstår tingene på samme måde, som os selv. Men denne nye overbevisning inviterer dig til at forholde dig til DIN rolle i din kommunikation – hvilket dybest set er det eneste DU kan påvirke (fjernbetjeningen til andre mennesker, er ikke opfundet, er den vel?).

Denne viden er vigtig, fordi den hjælper os til at observere om det, vi gør, rent faktisk virker og giver os det resultat, vi søger. Eller om vi i stedet skal gøre noget helt andet?  

 

4. Der findes ikke Fejltagelser – kun Feedback

Dette princip ’clasch’er’ med mange menneskers forståelse af tingene, og NETOP derfor, har du en ekstraordinær styrke, når du har taget denne helt ind i dit hjerte. Med dette princip kan du hjælpe andre (og dig selv) ud af blokerende kritik, selvkritik og dårlig samvittighed. Ud af den skyld (og skyldsplacering) som spænder ben for at lære af situationen, samarbejde konstruktivt, tænke kreativt og tage action på en ny og bedre måde. Princippet betyder at vi reelt kan studere og lære af ALLE situationer, som ikke giver os de resultater, vi ønsker. Det giver os kreativ fremdrift.

 

5. Bag Enhver Adfærd er der en Positiv Hensigt

Den her er til at starte med svær at sluge for mange, for hvad nu med fx Osama Bin Laden eller mit eget natlige ædeflip? Hvilken positiv hensigt skulle ligge bag der? Men overbevisningen hjælper til at forstå, at vi har brug for at adskille hensigt og adfærd, for at kunne støtte andre mennesker (og os selv) optimalt. Vi må først respektere menneskers (og vores egne) hensigter, og derefter at udfordre adfærdens effektivitet i retning af at realisere den bagvedliggende hensigt.

Princippet anbefaler os IKKE at acceptere alle former for adfærd! Kun at se på hensigten bag.

Denne overbevisning er vigtig, fordi den sætter os i stand til effektivt at kunne påvirke andres (og vores egen) ukonstruktive adfærd. Adfærden kan IKKE ændres før hensigten er kendt og anerkendt!  Overbevisningen minder om visse kampsportsgrenes strategi (fx Aikido) om at gå MED modstanderens  energi og bevægelse, for at kunne forandre den.

 

Dette var de første 5 principper, forudsætninger eller støttende overbevisninger – de næste 5 kan du læse i et andet indlæg.

Følte du dig provokeret undervejs? Hvis du blev bare en smule provokeret undervejs, er det tegn på, at NLP HAR NOGET TIL DIG, og at din succes med andre mennesker (og dig selv) kan blive endnu større. Under uddannelsen nuancerer og diskuterer vi indholdet af principperne – og du får dine egne erfaringer med dem.   Næste NLP Change Fitness Business Coach Practitioner uddannelse starter til marts 2013, men inden da kan du stille din nysgerrighed og deltage på NLP Change Fitness Light, hvor du bla. arbejder med disse principper.

Så, hvis du har lyst til at løfte din personlige og faglige udvikling til det næste trin, skulle du overveje at deltage. Vent dog ikke for længe, for der er kun 10 pladser. Først til mølle.

Nogen deltager for at bruge det i undervisning, ledelse, coaching – andre for at styrke dem selv og deres relationer. Hvad med dig?

Close Menu