Det, du IKKE ved om din stress!

Når vi siger STRESS, tænker de fleste mennesker automatisk på at være overvældet af opgaver og krav på jobbet, at der er for mange opgaver i hjemmet, eller at man måske er nødt til at drage omsorg for et skrantende familiemedlem. Det er sandt, at de ting skaber stress og derfor påvirker vores evne til at relatere til andre (og os selv), trives, kommunikere og træffe vågne beslutninger. Men denne ’kiggen ud i omgivelserne’ efter årsagen får os til at overse, at nogle af rødderne til vores stress LIGGER GEMT ET HELT ANDET sted. Arbejdsstress kan let blive misidentificeret som ÅRSAGEN til en persons udbrændthed eller stresssygemelding, mens den afgørende årsag og holdbare løsning, ikke kun består i at flytte konkrete eller arbejdsopgaver fra hans bord til en andens.Den består heller ikke kun i at trykke på PAUSE, og tage på en afslappende ferie til Sydens sol.Følelser og emotioner bliver ofte forvekslet med stress

Den afgørende årsag (som rummer løsningen) er ofte frygt, skyld og en række andre følelser og emotioner, hvis rødder stammer fra tidligere oplevelser i livet.

Disse gamle issues er programmeret ind i vores ubevidste sind, og gemt godt af vejen under lås og slå, så vi ikke konstant går og genoplever dem i dagligdagen. Yderst smart for det sikrer, at vi er funktionsdygtige. Men altså kun indtil presset fra vores job- og livssituation overstiger vores kapacitet.

Men programmerne er uden for vores synsfelt (i vores blinde vinkel), og da de ER det, vil vi have tendensen til at benægte, at vores aktuelle stressniveau skulle have noget med den slags at gøre. At det skulle være sandt, at der er noget på vores personlige harddisk, der trænger til en ’re-boot’ eller et stykke indre software, der trænger til en ’opgradering’. Næ nej, så er det er langt lettere at få øje på bjergene af arbejdsopgaver på jobbet (og bunkerne af vasketøj hjemme) – og give dem skylden.

Vi vil forsøge at overbevise både os selv og andre om, at det da ikke passer! ’Hvis det overhovedet er sandt, så gælder det i hvert tilfælde ikke lige netop for mig!’, tænker vi.

Stress, det er da kun noget andre har, er det ikke? Kun noget andre får?

Problemet er bare, at selvom programmerne ligger under lås og slå, så påvirker de os. De fratager os vores ro, vores overskud, vores nærvær og de styrer vores liv. De gør os svage, de gør os kortluntede, gråd- og stress-labile.

De hengemte negative programmer er den afgørende årsag til stress – mens omstændighederne på jobbet blot forstærker eller multiplicerer den gamle programmering.

Hvor stor en del af vores liv styres af denne ubevidste programmering?

I vores coachingsession her til morgen, sagde min coachee Ane ganske ærligt: ‘Jeg tror faktisk, at mit ubevidste sind styrer mig rigtigt meget!’ Med den kommentar, troede Ane, at hun var et særtilfælde, men ny forskning viser, at det er hun bestem ikke! Vores ubevidste sind (følelser, frygt og impulser) er den drivende kraft 95% af tiden!

Ifølge de kognitive neuroforskere er vi kun bevidste om 5% af vores kognitive aktivitet, så de fleste af vores beslutninger, aktiviteter, emotioner og adfærd er afhængige af de 95% af vores hjerneaktivitet, der går uden om vores bevidste opmærksomhed.

Tag lige den!

De fleste mennesker ville have svoret på, at det var omvendt!

Blev vi spurgt om, hvem der bestemmer, vores logik (det bevidste sind) eller vores følelser, frygt og impulser (det ubevidste sind)? Så ville de fleste have sagt, at det gør det bevidste sind.

Hvad frygter vi typisk?

Det er helt almindelige ting, som f.eks. være frygten for ikke at slå til, for at være dum, for at blive afsløret, for ikke at være én de andre kan lide, for at blive afhængig af andre, for at blive nedgjort, for at der er noget forkert eller ondt inden i dig, for at der ikke er plads til at være den, du er, for ikke at være dygtig nok, for at miste sin succes og værdi etc.

Listen er lang, og alt det kan vi selvfølgeligt ikke holde ud at blive konfronteret med dagligt, så sindet har smart nok gemt det under lås og slå.

(Dig der er bekendt med Enneagrammet kan sikkert finde typernes særlige forkærlighed for en eller flere af frygtene. Er du type 8, vil du have en SÆRLIG evne til at benægte, at du skulle være under indflydelse af nogen som helst form for frygt, er det ikke sandt?)

Omprogrammering, re-booting og opgradering – på den fede måde!

Behøver det at være hårdt arbejde at rydde op på harddisken og opdatere programmerne til de nyeste nye? Næ egentligt ikke. Det kan både være spændende, sjovt og hurtigt.

Neuro Lingvistisk Programmering (NLP) er principperne i NLP Change Fitness Business Practitioner uddannelsen, der er et udviklingsforløb designet til at re-boote din harddisk. Til at rydde op i den ubevidste støj, der løber om hjørner med dig – ofte uden, at du opdager det. Så du genskaber den ro, styrke og sikkerhed, som den negative programmering har frataget dig. Samtidigt får du alle værktøjerne, der sætter dig i stand til at hjælpe andre med at opgradere DERES software, så de selv kommer mere i førersædet og kan træffe bevidste og gode valg for sig selv. Fx dine klienter, dine medarbejdere, dine venner og børn.

Uddannelsen forebygger bl.a. stress, udbrændthed og depression, da meget tyder på at de tilstande har at gøre med ophobning af gammel negativ programmering.

’NLP uddannelsen har styrket mig både som leder og privatperson. Jeg har fået mere styr på min reaktioner, hvilket gør min pressede hverdag lettere og giver mig overskud.’

– Ingeniør Jørn Wahlgren, If Skadesforsikring

’NLP udviklingsforløbet har givet mig mere ro og værktøjer til at holde mit stressniveau nede – og til at hjælpe andre med at gøre det samme.’

– Personaleudviklingschef Signe Rasmussen, Berlingske Bladsalg og Service.

’Uddannelsen er for alle, der har lyst til at udvikle sig uden at det bliver for terapeutisk.’

– Nicole Henius, Afspændingspædagog og Konfliktmægler

’Uddannelsen er for ALLE – det er svært at se, hvem der ikke vil have glæde af at rydde op på harddisken, mens man har det sjovt og hygger sig. Det gode er, at Mosaics NLP hold ikke er så overfyldte, så der er god plads til at få Lenes opmæsksomhed og mulighed for at lære alle at kende på en tryg måde.’

– Lotte, sundhedsplejerske

 

 

Close Menu