Enneagram m billeder beskåret - endelig udg

Enneagrammet beskriver 9 måder at være menneske på – 9 personlighedstyper. Det er en model der, på en struktureret måde, giver et overblik over mennesker – vores drivkræfter, særlige styrker, motiver, stressreaktion, sociale stil, vores typiske udfordringer i livet samt udviklingsvejen til løsning af disse personlige udfordringer og meget mere.

Det er tidens måske mest komplette model over mennesketyper, som kan anvendes til alt, der har med mennesker at gøre – både privat, personligt, relationsmæssigt, udviklingsmæssigt og jobmæssigt fx:

Privat:
 • Styrke dine børns selvværd og selvtillid
 • Bedre relationer til dem du holder af og vil beholde i dit liv
 • Gode parforhold der holder over tid
 • Dating
Personligt:
 • Selvaccept og selvforståelse
 • Realistisk selvbillede
 • Bevidsthed om egne styrker, talenter og naturlige evner
 • Bevidsthed om egne automatiske og begrænsende tanke-, føle- og handlemønstre
 • Personlig og spirituel udvikling
 • Større social intelligens og empati
Job:
 • Finde det job der matcher dine naturlige styrker og værdier
 • Bedre relationer
 • Hvilke job-typer passer naturligt til dig –
 • Samarbejdsevner
 • Salgsevner
 • Lederevner
 • Godt samarbejde
Ledelse:
 • Værdifuld indsigt i andre mennesker og deres drivkræfter
 • Motivation af medarbejdere – Typerne tænder på forskellige ting og opgaver
 • Ledelse uden modstand
 • Bedre kommunikationsevner – Typerne har forskellige præferencer
 • Effektiv anvendelse af medarbejdernes naturlige ressourcer og kompetencer
 • Effektiv stressreduktion
 • Optimal teamsammensætning
 • Lederstil: Bliv skarp på dine stærke sider som leder – og få bevidsthed om dine svage sider
 • Trivsel, god kommunikation og godt samarbejde i teamet og virksomheden
 • Finde rette person til jobbet ved ansættelser
 • Stærkere indflydelse i organisationen
Selvindsigt og personlig udvikling

Nogle mennesker bliver irriterede over at ‘blive sat i bås’ med Enneagrammet – når de hører om det første gang. Men ideen er netop at bruge Enneagrammet som værktøj til at komme FRI af den ‘bås’ af ubevidste drivkrafter og tanke-, føle- og handlemønstre, der er så svære at opdage uden det spejl som Enneagrammet er. Så længe vi er ubevidste om den ‘bås’ vi sidder fast i, kan vi ikke vælge andet end det vores bås (eller type) dikterer os at gøre, tænke eller føle. Og gentage det igen og igen. Det begrænser vores liv, vores indflydelse, vores livskvalitet og resultater. Det skaber med andre ord vores problemer. Med Ennagrammet finder vi ikke kun ud af at man KAN ændre de tvangsmæssige mønstre (tanker, handlinger og følelser), men også præcist hvordan vi skal gøre det. Det er det, vi kalder typens udviklingsvej. For at udvikle sin type skal man først opdage, hvad det er der driver en, og hvilke mønstre ens hjerne gentager – for derefter at blive i stand til at stoppe dem.

Enneagrammet beskriver altså en udvej – en mulighed for at bryde vores mønstre komme igennem til reel frihed og valgfrihed – det sker ved at lære os selv bedre at kende og lære at stoppe nogle af de mere uhensigtsmæssige mønstre i typen.

Men typernes ubevidste mønstre producerer også en række typespecifikke og naturlige talenter og værdier. Det er en fordel at blive helt skarp på både vores egne og andres naturlige talenter, så vi kan møde og relatere mere hensigtsmæssigt, hjertevarmt og konstruktivt  til andre. Så vi kan bruge os selv og andre, som vi trives med at blive brugt. Den del af Enneagrammet bruger vi i ledelse, samarbejde, parforholdspleje og til at skabe psykisk sunde børn med højt selvværd. Vores egne og andres dybe kerneværdier er nyttige at være bevidste om, da det er dem, vi skal have opfyldt for at være tilfredse og velfungerende i livet.

Den korte beskrivelse af typerne 

Enneagrammet er kendetegnet ved at være fleksibelt og dynamisk – man har ikke bare én type, men kan have typen på forskellige måder og under forskellige forhold. De 9 typer findes på forskellige selvindsigts- og udviklingsniveauer – som nødvendigvis må beskrives forskelligt. Beskrivelsen af typerne herunder er på almindeligt selvindsigtsniveau, hvor vi finder de fleste mennesker, udsat for hverdagens stress og pres. Tænk tilbage på dine ungdomsår for at finde din type. Beskrivelsen vil ændre sig i takt med at selvindsigtsniveauet stiger, da typens adfærd så typisk ændrer sig.

Type 1 Perfektionisten                                                                                                     Tanke- og handlemåde Er optaget af hvordan tingene kan blive forbedret, og reagerer ofte prompte, hvis noget ikke er, som 1eren mener det skal være. 1eren er optaget af at sørge for at tingene er i orden. Type 1 har udviklet en stærk indre kritiker, som holder følelser og behov på plads, således at de snarere gør det, den indre kritiker fortæller dem er korrekt, frem for det, de har mest lyst til. De har stor glæde ved at gøre et arbejde rigtigt og godt, og man kan regne med at de vil gøre en stor indsats, for at yde deres bedste.

Type 2: Hjælperen eller Relationsskaberen                                                       Tanke- og handlemåde Er meget opmærksomme på hvordan de kan yde hjælp til personer, der står dem nær. Type 2 giver gerne af et godt hjerte, men er ofte dårlige til selv at modtage, og dårlige til at udtrykke deres egne behov i det hele taget. Dette kan give indre konflikter i forholdet til andre, hvor hjælpere ofte føler sig ufri, fordi de ’skal’ give hele tiden. Type 2 er oftest udadvendte mennesker, som er dygtige til at give omsorg og anerkendelse til andre, og som selv sætter stor pris på at blive anerkendt for det, de gør. 

Type 3: Udretteren eller Rollemodellen
Tanke- og handlemåde Har altid travlt, fordi de er meget optaget at få opgaver fra hånden og nå deres mål. Type 3 kan yde en fantastisk arbejdsindsats, men glemmer ofte at tage hensyn til sig selv, fordi de er fokuserede på alt det, der skal gøres. Dette medfører at de af og til kollapser totalt, før det går op for dem, hvad de har budt sig selv. Det er mennesker, der udtrykker deres følelser gennem det de gør for andre, eller sammen med andre.

Type 4: Individualisten eller Romantikeren                                                       Tanke- og handlemåde Er sensitive mennesker som er optaget af det unikke og særlige, og af at levere unikke produkter. De kan svinge meget følelsesmæssigt, og bruger en del tid på at analysere egne og andres følelser. De er derfor ofte gode menneskekendere. Type 4 trives godt med dybe og nære relationer, og med alt, der er intenst og meningsfyldt. De er oftest meget kreative og holder af at sætte deres personlige præg, på det de arbejder med. 

Type 5: Iagttageren eller den intellektuelle
Tanke- og handlemåde Har et stort behov for privathed og beskytter sig mod andres indtrængen, ved at bygge en usynlig mur mellem sig selv og omverden. De er ofte indadvendte, optaget af at dybe tanker om faglige emner eller om verden, eller de er optaget af at læse, studere, ‘nørde’ og samle viden, som de gemmer i deres sinds lønkammer. De er som regel meget følsomme mennesker, men bliver ofte opfattet som “kolde”, fordi de ikke viser deres følelser, men i stedet udtrykker sig neutralt og objektivt. 

Type 6: Realisten eller Skeptikeren 
Tanke- og handlemåde Er optaget af at være opmærksomme på, hvad der eventuelt kan gå galt og analyserer alt, diskuterer det for og imod. Bruger temmelig lang tid på at få nye venner, og skal være helt sikker på at man kan stole på andre.Type 6 har udviklet en særlig evne til at gennemskue andre menneskers motiver. De er gode til at forudse de farer, som superoptimisterne har overset, og til at se tingene fra det modsatte synspunkt. De er fantastisk loyale over for mennesker, der har vundet deres tillid. 

Type 7: Eventyreren
Tanke- og handlemåde Er motiveret af at alt hvad der er nyt og spændende. Type 7 vælger helst at se tingene fra den positive vinkel, og oplever at verden er fuld af muligheder. De bryder sig ikke om at blive holdt fast af aftaler og procedurer, og kan blive helt paniske ved tanken om, at de ikke har et valg. De kan lide at lægge fantastiske planer, som ikke nødvendigvis bliver realiseret lige nu, og har en udadvendt, medrivende begejstring som af andre kan fortolkes som overfladiskhed. 

Type 8: Frontkæmperen
Tanke- og handlemåde Er optaget af deres umiddelbare behov og af om tingene er retfærdige – stiller gerne op til kamp, hvis de oplever uretfærdighed på egne eller andres vegne. De har det fint med egen vrede, og har en evne til at fylde meget i landskabet. Hvis tingene ikke går efter deres hoved, kan de virke meget dominerende. De er dog samtidig meget kærlige og beskyttende overfor dem, der er ‘deres’, og tager gerne ansvar. Når type 8 virkelig føler tillid til én, vil de afsløre, at de inderst inde har et meget sårbart sted, som det er vigtigt for dem at beskytte. 

Type 9: Fredselskeren
Tanke- og handlemåde Har en fantastisk evne til at skabe harmoni, ved at leve sig ind i andre, og acceptere dem totalt og uden forbehold. Type 9 vil til gengæld ofte glemme sig selv og egne behov, og i stedet følge andres. Det er vigtigt for dem at undgå konflikt. De kan altid se en sag fra alles sider, og er formidable mæglere. De kan have problemer med at gøre vigtige projekter færdige, fordi de nemt lader sig aflede af andre ting, der pludselig synes lige så vigtige som projektet

Close Menu