Hvorfor vælge en godkendt psykoterapeut?

Hvorfor vælge en godkendt psykoterapeut?

  1. Psykoterapeut er ikke en beskyttet titel. Alle kan – uanset om de har en uddannelse eller ej – sætte et skilt på døren og tage imod klienter, fordi staten ikke har fastsat regler for, hvornår en person må kalde sig for psykoterapeut.
  2. Derfor er psykoterapeutens medlemsskab i Dansk Psykoterapeutforening et kvalitetsstempel (Psykoterapeut MPF) og din garanti for, at terapeuten har tilstrækkelig uddannelse og erfaring. Medlemsskab kræver godkendelse.
  3. Forudsætningen for medlemsskab er at psykoterapeuten har mindst fire års psykoterapeutisk uddannelse bag sig og lever op til en række kriterier om grunduddannelse og erhvervs-erfaring. Derfor må vi kalde os Psykoterapeut MPF – og den titel er din garanti for, at terapeuten har kompetencerne til at hjælpe dig videre.
  4. Psykoterapeut MPF er et  kvalitetsstempel, da optagelse kræver en godkendelse baseret på en psykoterapeutisk uddannelse af mindst 4 års varighed med en kombination af teori og praktisk træning i terapeutisk samtale. Desuden kræves at uddannelsesstedet er godkendt/evalueret, og at psykoterapeuten MPF har gennemgået et egenterapi forløb og modtager supervision hos faguddannede psykoterapeuter/ psykologer.
  5. Psykoterapeuter MPF udskriver ikke medicin.
  6. Psykoterapeuter MPF har ikke overenskomst med sygesikringen.
  7. Psykoterapeuter MPF har tavshedspligt
  8. Psykoterapeuter MPF er underlagt etiske regelsæt
  9. Du kan derfor forvente at en Psykoterapeut MPF 

– Kan være med dig i den nære og svære samtale
– Ser sammenhænge med andre øjne
– Sætter dig i centrum
– Stiller dig spørgsmål andre ikke gør
– Mestrer forskellige metoder

hvilket er forudsætningen for et godt terapeutisk forløb for dig.

Jeg selv som psykoterapeut og medlem af Psykoterapeutforeningen har en grunduddannelse  indenfor gestaltterapi, samt efteruddannelser indenfor NLP, Enneagrammet, hypnose, essensarbejde,  coaching, familieopstillinger og erhvervspsykologiske metoder.

Close Menu