Til kurser

Et individuelt lederudviklingsforløb, giver dig mulighed for at arbejde målrettet præcist på de områder, der har betydning for dig. Som ledere i forskellige organisationer har I  forskellige udfordringer, og det er ofte nødvendigt at have en klog ekstern sparringspartner, nye øjne og loyal men udfordrende støtte, for at håndtere situationen optimalt. Når vi arbejder individuelt skræddersyr vi forløbet præcist til dig og dit job.  Det betyder at du får styrket dit selvkendskab – den du er med dine styrker, ressourcer og uudnyttede talenter netop DU har. Forløbet bliver specialdesignet til dig, dit job og din organisation. Det er det absolut mest målrettede og udbytterige.

Forudsætningen for forløbet er at vi tager udgangspunkt i de udfordringer, ønsker og mål du har aktuelt – altså det, du gerne vil have forandret, påvirket, undgå eller blive bedre til. Det vil være smart, at vi prioriterer de udfordringer der fylder mest i dig – så får maksimalt udbytte.

Kender du Enneagrammet vil vi have en direkte smutvej til 1) at arbejde med din påvirkning, din ledelse og din motivation af dine medarbejdere (chef og andre vigtige personer) og 2) styrke din egen selvindsigt, selvforståelse og ekspansion som menneske (til at udnytte endnu flere af hidtil uudnyttede talenter).

Det være muligt (og smart) at kombinere forløbet med et enneagramkursus fordi det giver dig mulighed for at manøvrere klogt blandt de mennesker, der er vigtige for dig og dine resultater. Herved bliver du endnu stærkere til at lede og spille sammen med dem på en måde, der er dybt tilfredsstillende for dig – og en stor gevinst for din organisation. Kender du ikke allerede Enneagrammet kan du deltage på mosaics overskuelige og intensive 1-dags kursus, som giver dig det overblik, og den viden der skal til, for at du kan bruge det i dit individuelle forløb. Enneagrammet er ingen forudsætning for effektiv lederudvikling – blot en ekstra mulighed.

Efter aftale kan der i ledercoaching indgå testning, der ruster dig til at foretage strategiske karrieremæssige prioriteringer, udfra dine personlige lederressourcer. Der sikre at du kender både dine styrker og udviklingsområder – og tager højde for dem.

Når du vælger Individuel ledercoaching investerer du din energi målrettet, og skærper din tilgang til de projekter og opgaver, du prioriterer højest. Du sikrer dig, at du investerer din energi i det, der bringer dig og virksomheden videre.

Helt konkret foregår lederudvikling således:

1. Vi holder et indledende møde hvor vi får et overblik over din situation, og du fornemmer om jeg er en person du har tillid til. Jeg byder ind med mine uvildige observationer og erfaring fra mange ledere før dig, viden om mennesker, og coachingredskaber, således at vi får en foreløbig prioritering af dit forløb.

2) Herefter kan forløbet startes op.

Min kontekst:

Jeg arbejder målrettet og resultatorienteret. Du sætter målet og bestemmer selv om du vil være Danmarksmester eller verdensmester indenfor dit område. Jeg finder de metoder, overbevisningssæt og den viden der skaber den forandring du ønsker. Jeg arbejder indenfor en systemisk kontekst og skaber vækst og løsninger, der både gavner dig som leder OG gavner din organisation (eller den helhed du indgår i). Jeg arbejder ud fra en vækstfilosofi, der tager afsæt i at du er et helt særligt menneske med mange talenter og en særlig udviklingsvej, som vil føre endnu større tilfredshed og adgang til endnu flere konkrete talenter med sig. Mine inspirationer og metoder stammer fra NLP værktøjskassen, enneagrammet, systemiske organisations- og familieopstillinger, Steven Covey og mange mange flere. Forandringsarbejdet kan suppleres med hypnose – en utrolig behagelig metode med din fulde kontrol – til at skabe dybe forandringer og ændre tilgangen i den retning du ønsker.

Privatbetalt coaching

Nogle gange er det ikke i din interesse at virksomheden har kendskab til dit coachingforløb. Læs mere under privatbetalt coaching.

Til kurser

Close Menu