Mangler I et Inspirerende Indlæg til Kick-Off til efteråret?

Sommerferien nærmer sig, og det er ved at være tid til at gøre status på året. Er du og I på rette vej? Hvad skal der sættes ekstra fokus på i efterårshalvåret?

Mange virksomheder starter efteråret med et inspirerende team kick-off kort efter sommerferien – for at styrke teamånd, skabe fælles fodslag om fokusområderne og inspirere til at give den en ekstra skalle.

Ved disse kick-off’s bliver jeg ofte brugt som det eksterne indlæg, der inspirerer, fænger og baner vejen for at styrke kommunikationen, samarbejdet og teamånden.

40% Produktivitetsforbedringer

Vidste du at forskning viser, at et teams styrke ligger i den måde der kommunikeres på? At en forbedret kommunikationskultur kan give op til 40% produktivitetsforbedringer? Det handler om teamets evne til at give hinanden feedback – om BÅDE at kunne påpege det uhensigtsmæssige (kritikken) – OG at kunne anerkende og rose hinanden for det, der fungerer fint.

Nærmere bestemt handler det om FORHOLDET mellem negativ og positiv feedback. 3-6 gange så meget Ros! Forskning viser, hvis I kan skabe en kultur hvor der er 3- 6 gange så meget positiv feedback som negativ, så er I godt hjulpet med at skabe et HIGH PERFORMANCE TEAM. (Bemærk i øvrigt at negativ feedback IKKE er forbudt, den er YDERST velkommen – der skal blot være 3-6 gange så meget positiv feedback som negativ.)

Positiv Feedback Skaber Gode Teams

Det mest interessante ved denne forskning er, at det ikke blot er et spørgsmål om, at der i de gode teams forekommer mere positiv feedback end i de dårlige teams. Forskning viser, at den positive feedbackkultur skaber de gode teams!

Nytænkende, Konstruktive og Ansvarlige Kollegaer

Du kan altså forbedre teamet ved at sætte fokus på den positive feedback. Den positive feedback styrker bl.a. teammedlemmernes evne til at være nytænkende, konstruktive, åbne overfor forandringer og giver dem lyst til at udvise ansvar!

Så hvis I fokuserer på at rose 3-6 gange så meget som I kritiserer, så skaber I store konkurrencemæssige fordele, mens uhensigtsmæssig feedback (eller ingen feedback) bl.a. gør teamet dårligere til at tilpasse sig forandringer og inviterer: “Jeg er mig selv nok” holdninger eller manglende engagement. Det modsatte af teamånd og godt samarbejde.

Ikke kun Chefen!

I samme forbindelse skal det nævnes, at det ikke kun er chefen, der skal stå for at rose! Så får I IKKE den fulde effekt. Medarbejderne skal også rose hinanden – og rose chefen! (De fleste chefer savner faktisk ros i jobbet). ALLE har ansvaret for at skabe den gode stemning, og der skal kort sagt skabes en Konstruktiv Feedback Kultur i virksomheden. Lederens ansvar er, at inspirere medarbejderne til at rose og sige sin meningen på en konstruktiv måde – for kun på den måde, kan den enkelte medarbejder bidrage til teamet med de nyttige informationer, han sidder inde med.

Så, hvis I stadig står og mangler en foredragsholder til jeres event, kan jeg anbefale jer foredragene:

  • Sådan giver du Kritik og Feedback, som Kollegaerne Elsker at Labbe i Sig! og
  • Enneagrammet – Styrk Teamet med hemmeligheden bag de 9 måder at være Kollega på.

Disse foredrag er både underholdende og giver masser af stof til eftertanke. Foredragene kan udvides til individuelle udviklingsforløb eller implementerende teamforløb. Foredragene kan specialdesignes til jeres særlige behov.

Giv mig et ring, så finder vi ud af det, der passer til jer, nu. Mobil: 50508280

Læs om Konstruktiv Feedback Kultur: Sådan giver du Kritik og Feedback, som Kollegaerne Elsker at Labbe i Sig!  her.

Close Menu