Familieopstillinger og opstillinger er udviklingsmetoder, der i stedet for kun at kigge på individet (der står med problemet) også kigger på hele systemet, som individet er en del af – fx familiesystemet eller organisationen.

I systemer bær vi (byrder) for hinanden – fx bær børn for forældre, og medarbejdere bær for chefer. Det giver mening for de fleste, men som noget nyt har jeg opdaget at kæledyr faktisk også bær for deres ejere.

Derfor viser systemets problemer sig typisk andre steder end der hvor ressourceknapheden/blokeringen/årsagen (og dermed også løsningen) er. Med individuelle metoder kigger vi efter løsningen, der hvor vi ser symptomet – er medarbejderen stresset kigger vi på medarbejderen for at finde løsningen og græder barnet kigger vi på barnet for at finde løsningen.

Men med systemiske metoder kan vi finde løsninger, der hvor problemet er opstået i systemet. Det bringer et helt nyt lag af effektivitet og løsningsmulighed ind i billedet. Med opstillinger/familieopstillinger bliver vi i stand til at få dybe indsigter, erkendelser og finde reelle løsninger, på helt andre og systemisk mere effektive og forløsende planer end med individuelle metoder.

Fisken i akvariet. På sammen måde som med fisken i akvariet. Bliver fisken syg vil vi ikke nøjes med at undersøge selve fisken – er vi kloge undersøger vi også det  vand, fisken svømmer rundt i. Fiskens system.

I de to udviklingsklubber, torsdags- og lørdagsboost, arbejder vi med at fremme dit gode liv og din livskvalitet gemmen opstillinger og Enneagrammet. Opstillinger er i sig selv effektive og clairvoyante (på en dybt troværdig måde), men kombineres de med Enneagrammet, når præcisionen og effektiviteten magiske højder og forløsende dybder. Du kan indstille dig på udvikling med en kvalitet, du ikke hidtil har mødt.

Konkret foregår det ved, at du følger sjælens udviklingsvej – gennem bearbejdning og behandling af dine aktuelle problemer og det, der lige nu forhindrer og blokerer for dig.

Deltag i:

Lørdagsbost – klub, der mødes en lørdag om måneden 

2-dages opstillingskursus

Torsdagsboost – udviklingsklub med opstillinger og Enneagrammet 

Minikursus med introduktion til opstillinger fx familieopstillinger

Familieopstillinger – hvor de kommer fra?

 

Close Menu