Workshoppen – tidligere kendt som Rod i relationen –  hvor du får mulighed for at tage din egen case eller problem op i en familie-, strukturel eller organisationsopstilling. Forløs og forson på en måde, der virkeligt rykker.

Workshoppen er for dig, der har rod i en vigtig relation fx
 1. relationen til et kært familiemedlem fx en forældre, et barn eller en partner, eller
 2. en gammel kæresterelation, eller
 3. en vigtig professionel relation – fx den til din chef, en vigtig kunde, en medarbejder eller en samarbejdspartner, eller
 4. et problem, som bliver hængende i tapetet uanset måske både terapi og coaching (den slags problemer har ofte dybe rødder til de tidlige relationer og til familiesystemet)

Knap praktisk info

Workshoppen er for dig, der gerne vil gøre en indsats for at få løst situationen – også selvom du måske synes, at den anden har et større problem end dig. Workshoppen er for dig, der vil tage ansvar for det, der sker imellem jer. Som sidegevinst vil du opleve, selv at vokse som overskudsmenneske – til glæde og gavn for alle dine andre relationer (inklusiv den til dig selv).

Hvordan?

På workshoppen arbejder du med din konkrete relation gennem en struktur- eller familieopstilling, som er en blid men effektiv metode til at forløse de dybere systemiske forviklinger, på et plan ingen anden metode (jeg er bekendt med) kan nå. En familieopstilling forløser og frisætter dig lige så langt, som dit system tillader det. Mange oplever at blive så dybt forløst, at selv de dybeste og ældste kropslige spændinger afslappes.

Jobmæssige bøvlede relationer har ofte rod i familiesystemet og kan derfor også ‘afbøvles’ og styrkes på workshoppen.

NB. Hvis du aldrig har lavet en familieopstilling med din egen mor, vil jeg anbefale dig, at benytte lejligheden til at gøre det. Erfaringen viser at 80% af alle vores problemer (også de job-relaterede) har med relationen til vores egen mor at gøre. Ikke fordi vores mor var speciel slem, men simpelthen fordi det at være mor, er en meget stor opgave, som kun de færreste mødre i de tidligere generationer, var i stand til at løfte til fulde – fx fordi de ikke selv havde fået det, de skulle have, af deres egen mor, som heller ikke havde fået det af sin mor, … osv.

Hvad er det familieopstillinger og strukturopstillinger kan?

Et eksempel: En kvinde kom til mig, fordi hun var frygtelig jaloux på sin mand, og ikke længere kunne holde det ud. Kvindens mand var meget flirtende anlagt, og det havde nået et stadie, hvor hun var begyndt at tjekke hans mobiltelefon og konfrontere ham direkte, fx når en kvindelig kollega ringede til ham sent om aftenen. Kvinden var i dyb krise, selvom hun allerede var slank havde problemet fået hende til at tabe sig yderligere 8 kg. Hun beskrev sig som ’helt ude af sig selv’ og på randen til et nervøst sammenbrud. Hun kunne ikke sove og havde ikke kunnet det i månedsvis. Hendes mand forstod hende ikke – forstod ikke, at det var et problem, for, som han sagde, han elskede hende jo! Hvad var så problemet?

Før kvinden kom til mig havde hun været hos en psykolog, som havde spurgt kvinden, om hun kendte til det ’at være jaloux’ fra tidligere i sit liv? Det gjorde hun. Som ung dygtig kvinde havde hendes far forbigået hende og valgt en yngre bror til at overtage forretningen – fordi han var en dreng. Kvinden var blevet frygtelig jaloux – uden at kunne fortælle dette til nogen. Psykologens hurtige konklusion var, at kvinden havde ’giftet sig med sin far’, (hvilket ville være mange psykoterapeuter, coaches og psykologers umiddelbare konklusion) og at dette i virkeligheden var jalousiens rod. (Dette er ikke for at hænge psykologen ud – de fleste, der ikke arbejder med systemiske metoder, ville nå til den konklusion, da denne parallelforskydning virker umiddelbart logisk). Havde kvinden fortsat med psykologen havde de temmelig sikkert brugt 5, 10 eller 50 sessioner på at snakke om kvindens forhold til sin far – som redskab til at få det bedre i sin nuværende situation.

Men nu valgte kvinden i stedet at komme og lave en familieopstilling, hvilket var utroligt heldigt for hende. For opstillingen viste ganske tydeligt, at problemet ikke havde rod i kvindens far – men derimod i kvindens ressourcesvage mor!  Den store forløsning og vækst i kvindens selvværd fandt sted, da vi forløste kvindens mor. Det tog kun 2 timer (modsat de 5, 10 eller 50 sessioner over lang tid, som hun var på vej ud i). Dette er et eksempel på præcis hvad en opstilling kan gøre.  Den kan forløse den egentlige årsag hurtigt, blidt og effektivt.

Familie og strukturopstillinger kan forløse den reelle (og ikke den umiddelbart teoretiske) årsag, på ganske kort tid. Kvinden gik fra sessionen og havde fået forløst en den blokering, der umiddelbart skabte problemerne for hende.  Nu som en stærk kvinde, der mere nøgternt og empatisk kunne vurdere den situation, hun og manden var havnet i.

Efter workshoppen går du hjem med:
 • mere viden om de vigtige relationers store betydning for os – både de tidlige, de senere og de nuværende
 • et stykke oprydningsarbejde på din egen relation
 • forløsning af den blokering, der skaber problemet i din relation (så langt som dit system vil tillade) – en proces der fortsætter efter workshoppen
 • oprydning i dit familiesystem – og dit familiesystems andel i problemet
 • dyb indsigt i og forløsning af problemets årsag
 • lettelse og en dybere forståelse af dig selv – selvaccept
 • dybere viden om mennesker og menneskers vilkår
 • værdifuld viden om relationernes betydning og prægning af os
 • større empati
 • en stærkere intuition
 • en bedre kontakt med dig selv
 • bedre selvværd og kontakt til din indre styrke
 • mindre stress
 • En fantastiske og nærværende dag hvor du er blevet ’venner’ med mennesker, du måske aldrig har mødt før

Vil du også rydde op i dine relationer og relations-skabte problemer?

Så er det nu, du har chancen! Se kalenderen for dato og tid

Hvad koster det?

Denne investering i dig selv og din vigtige relationen er 1.775 kr. + moms. For dette får du skruet op for din styrke og næret dit fundament, så du står mere i din egen kraft. En spændende og nærværende dag fuld af indsigter og forløsninger, som gør dig til et mere levende, stærkt, vist og afstresset menneske. Som bonus kan du gratis deltage som repræsentant på de andre Opstillingsworkshops og dermed styrke og udvikle dig endnu mere.                                                                                                                                 Dette koster normalt 250 kr. pr. workshop, men du får det gratis.

Særlig rabat for private: Som privatperson kan du muligvis få momsen i rabat – send mig en mail desangående.

Afdrag:

Private kan afdrage betalingen, så den passer til situationen.

Book din plads her

Pladserne besættes efter først til mølle. For at sikre en fortrolig og tryg atmosfære samt et højt udbytte, har jeg begrænset antal deltagere på mine kurser til maks. 6 opstillinger pr. workshop. Du får en velkomstmail med mere info umiddelbart inden workshoppen.

Tilmeld dig Mosaics nyhedsbrev!

Har du endnu ikke tilmeldt dig Mosaics nyhedsbrev kan du gøre det her og få gratis, nem og indsigtsfuld opdatering og brugbare nyheder.

 

 

Close Menu