Hvorfor er den Humanistiske NLP uddannelse med enneagrammet et nyttigt efteruddannelses værktøj på arbejdspladsen?

For at få succes må både enkeltpersoner og organisationer finde metoder til at håndtere de forandringer, der sker hurtigere og hurtigere. I kraft af den specielle opbygning er NLP et magtfuldt værktøj til kommunikation, til håndtering af forandring og til forbedring af præstationer.

 • NLP medvirker til at forbedre præstationer, fordi det er baseret på studier af de mest effektive udøvere på mange felter.
 • NLP er med til at skabe bedre partnerskaber i jobbet, fordi det afdækker alle de kommunikationsfærdigheder, vi ofte er uvidende om.
 • NLP skaber større åndsnærvær, fordi det giver flere valgmuligheder i tænkning og handling. Det bygger på den forudsætning  at alle opfatter verdenen på hver sin måde og det kræver fleksibilitet at acceptere det.
 • NLP forudsætter at gode kommunikatorer når deres mål ved at være lydhøre overfor andres behov, og ved at forstå de videre effekter af deres egne handlinger, både i og udenfor virksomheden.
 • NLP forudsætter at kimen til succes eksisterer i ethvert individ eller enhver virksomhed.
 • Ved hjælp af NLP teknikkerne kan folk lære af den erfaring, de allerede har. NLP udnytter det, der fungerer, og gør det ikke i et forsøg på at påtvinge folk bestemte teorier.

Den Humanistiske NLP uddannelse med enneagrammet er karakteriseret ved både at være bred og dybdegående. Det spænder både over individets adfærd og den tænkning, der forårsager den særlige adfærd. Det handler om relationer mellem mennesker, og den effekt menneskers handlinger har på andre. Komponenterne i tænkning, adfærd og relationer pilles fra hinanden og tydeliggøres, så de let kan læres og anvendes med henblik på at opnå bedre præstationer og større personlig tilfredshed. NLP er kort og godt et fremragende værktøj til at lære og kommunikere forandring og til at få forandringen til at fungere.

Den Humanistiske NLP uddannelse med enneagrammet sætter mennesker i en åndsnærværende tilstand, hvor de kan nå de resultater, de ønsker. Sindstilstanden er udtrykket for hvordan man har det. Hvis man har det godt handler man effektivt og opnår de ønskede resultater. Hvis man føler sig hjælpeløs, opnår man ikke det man ønsker. Det man går og siger, og måden man gør og siger det på, hænger sammen med sindstilstanden. Ved hjælp af NLP lærer man at styre sin sindstilstand, så man bliver i stand til at vælge andre adfærdsformer. Tro, værdier, tænkning og fysiologi skaber i fællesskab sindstilstanden. Det er de 4 forbundne elementer, der afgør vores sindstilstand.

Hvad får du, som leder, når du sender dine medarbejdere på den Humanistiske NLP uddannelse med enneagrammet?
  • En mere stabil personalegruppe
  • Bedre kommunikation, færre misforståelser og en mere effektiv organisation
  • Loyale medarbejdere
  • Et endnu bedre omdømme – som en leder, der investerer konstruktivt i sine medarbejdere
  • Mere selvtillidfulde og empatiske medarbejdere
  • Mere motiverede medarbejdere med højere trivsel
Det giver dig:
  • Færre ærgerlige opsigelser fra nøglemedarbejdere
  • Færre ressourcekrævende genansættelser
  • Færre sygedage i organisationen
  • Mindre belastning af organisationen
  • Mindre spild af tid og ressourcer
  • Mindre fejlkommunikation og færre misforståelser
Fordi:
 • Du forebygger personlige kriser, nedsat trivsel, sygefravær eller nedsat produktivitet ved at investere proaktivt i personlige udviklingsforløb. Du forebygger kostbare stresssygemeldinger, ærgerlige opsigelser fra nøglemedarbejder og kostbare genansættelser.
 • Du håndterer udfordringerne proaktivt, mens de er små og kan løses for små penge.
 • Du investerer i løsninger frem for problemer.
Jobvenligt uddannelses design:
 • Du skal kun undvære din medarbejder i 8 moduler af 2 dage med 1½ måneds mellemrum – det kan de fleste jobs holde til.
 • Du får en medarbejder som er i positiv vækst og fleksibel forandring over 1 helt år.
 • Du kan fordele betalingen over de 2 regnskabshalvår som uddannelsen forløber over.
 • Du får virksomhedssynergi og rabat:
   • Samtidig tilmelding af 2 deltagere: rabat kr. 6.000
   • Samtidig tilmelding af 3 deltagere: rabat kr. 12.000
Fakta
 • Hver dag melder 35.000 danskere sig syge på grund af stress. (Kilde: Strategi og Ledelse, Børsen).
 • Al forskning viser, at trivsel skaber vækst, arbejdstilfredshed og reducerer stress. (Kilde: Stressfonden)
 • Forskningsresultater viser at trivsel og sygefravær hænger sammen, og at forbedret psykisk arbejdsmiljø sænker fraværet (Kilde: Arbejdsmiljøinstituttet).
 • Arbejdsministeriet har vurderet, at sygefraværet på det danske arbejdsmarked svarer til 140.000 fuld-tidsstillinger og koster 27 mia. kr. om året. Dertil kommer de menneskelige omkostninger.
 • Hvert år rammes et stort antal mennesker af en personlig krise. Med en alvorlig krise følger typisk produktivitetsfald og fravær på jobbet.
 • Danmark har Europas højeste skilsmisse-procent ca. 30.000 danskere bliver skilt hvert år.
 • Norske undersøgelser viser, at hver gang en medarbejder kommer ud for et samlivsbrud, koster det i gennemsnit 22 sygedage og 72.000 kr. for virksomheden. Op til 80 pct. af de skilsmisseramte melder samtidig om markant nedsat produktivitet i perioden omkring skilsmissen (Kilde: Strategi og Ledelse, Børsen).
 • Omkostninger når en medarbejder går eller må afskediges: Rekrutteringsbureau:140.000 – 250.000 DKK ex. moms (Kilde: Absalon BioLife), løn og nedsat produktivitet i opsigelsesperiode, oplæring af ny medarbejder i jobbet (1 år?), stress og usikkerhed i organisationen, outplacementforløb etc.

Tilbage til beskrivelsen af Den Humanistiske NLP uddannelse med enneagrammet  her!

Close Menu