Styrk dit forældreskab – børn og teenagere

Styrk dit forældreskab forsideDe 7 største gevinster ved NLP med Enneagrammet i forældreskabet.

Selvom vi er forskellige som mennesker, har de fleste forældre helt overordnet et ønske om at vores børn trives, udvikler sig i en gunstig retning og har gode fremtidsmuligheder.

Disse 7 største gevinster gælder små børn, større børn og for teenagere. Nogle af gevinsterne er vigtigere ift. et lille barn og andre vil være vigtigere ift. et stort barn eller en teenager. Jeg bruger ordet barn for letheds skyld – men det er relevant hvad enten det drejer sig om et barn, flere børn eller teenagere.

 

1. Dit overskud – barnets styrke

Når du har været igennem NLP uddannelsen med Enneagrammet – et år med oprydning i egne uhensigtsmæssigheder, refleksion omkring dit liv og din måde at gøre tingene på, inspiration til nye måder at gøre tingene på og træning i at bruge de nye kommunikationsværktøjer, bliver din hverdag uundgåeligt lettere og du står tilbage med et overskud, du ikke før har kendt til. Det er unødvendigt at sige, at dette styrker både dig, barnet og jeres samspil.

2. Minimere konflikter

For mange forældre er noget af det mest opslidende familielivets konflikter. Konflikter mellem barnet og dets søskende, mellem barnets og dets venner eller mellem dig selv og barnet. Når du lærer at bruge de forskellige NLP kommunikations- og relationsværktøjer og du lærer Enneagrammet at kende, vil du lettere forstå baggrunden for konflikterne, kunne mægle og finde ro i situationer med flere viljer og syn på samme sag.

3. Rummelighed – større forståelse og længere lunte

Børn har sider i deres personlighed, vi som forældre synes er anstrengende eller direkte provokerende. Det gælder både små børn, store børn og teenagere. Hvordan vi som forældre forholder os til disse sider, kan være helt afgørende for barnets trivsel, udvikling og fremtidsmuligheder. Med andre ord, de problemer barnet skal (eller ikke skal) slås med i livet.

Når du gennem Enneagrammet har lært om de 9 forskellige (helt naturlige og acceptable) måder at være menneske på, udvikles din forståelse og rummelighed overfor sider og mennesker, der tidligere var provokerende for dig. Dermed bliver du i stand til lettere at undgå automat-overreaktioner, og du får lettere ved at minimere konflikter og støtte dit barns sunde udvikling af selvværd, selvfølelse og selvtillid.

4. Nederen forældre på den fede måde

Forældreskab kræver ledelse – eller guiding om du vil. Når du vil ét og barnet vil noget andet, kan det skabe konflikter. Det er et vilkår og ind imellem må du være ’en nederen forældre’ – du må insistere på cykelhjelm, sengetider, spisevaner, lektielæsning mm. Denne del af forældreskabet kan føles meget belastende, hvis ikke du har de nødvendige værktøjer eller støttende mindset.

Med NLP værktøjerne står du bedre – og rankere. Det bliver lettere. På forskellig måde hjælper flere af værktøjerne dig med at minimere konflikterne i hjemmet, uden at du på nogen måde skal fravige det, du basalt set synes, er vigtigt og rigtigt. Du vil blive i stand til at lede på en mere motiverende måde – og i børnehøjde. Det giver jer en bedre hverdag og ultimativt barnet flere gode barndomsminder.

5. Coach dit barn

Når du har trænet dine coachfærdigheder, skærpet dine lytte-evner og udviklet din evne til at spørge ind, bliver du i stand til at coache dit barn ud af problemer og ind i løsninger. Det smarte ved at coache (i stedet for fx at rådgive eller sige din mening) er, at du træner barnet i at tænke selv og selv finde svar – en færdighed det alligevel har brug for, når du ikke er der. Det smarte er også, at dine råd ofte ikke er særligt brugbare for barnet, da de afspejler dig og din erfaring i livet – og ikke det sted dit barn aktuelt er i livet eller det, der er vigtigt for barnet.

Coaching er i mange tilfælde langt mere effektivt, respektfuldt og udviklende både for barnet og for jeres relation. Det er med til at skabe selvstændige børn, der kan tænke selv. Barnet vil også komme til at opleve dig som en forældre, der er god at snakke med.

6. Stop udvikling af negativ selvopfattelse eller livsfilosofi

Mange mennesker kommer ud af barndommen med en hel eller delvis negativ selvopfattelse – ikke alle er bevidste om det, men den er der på et dybere plan. De fleste mennesker oplever, at der har været skelsættende barndoms-begivenheder, som har skabt den.

Når du udvikler din evne til ikke blot at lytte fordomsfrit til barnet men også til at høre hvilke overbevisninger, der er ved at blive skabt i barnet, vil du kunne bremse udviklingen af negativ selvopfattelse og bidrage til at barnet udvikler en sund selvopfattelse og støttende livsfilosofier.

7. Udvikling af godt selvværd

Nogle børn lider under at have haft en barndom, hvor de ikke følte sig set eller hørt. Det nedbryder selvværd. At kunne se og høre sit barn ægte hænger sammen med hvor meget indre og ydre bøvl og stress, vi skal deale med, mens vi er forældre – hvor nærværende vi er. Bøvl og stress fører til automatreaktioner. Børnene betaler prisen.

Den oprydning og bevidstgørelse, der finder sted hele vejen gennem uddannelsen, bidrager til et langt større nærvær og overskud som forældre.

 

Noget af det smarte ved Mosaics NLP uddannelse med Enneagrammet er, at den både styrker dig på jobbet og i forældreskabet.

Det gør den fordi den simpelthen styrker DIG som menneske – nu og for altid.

Læs mere om uddannelsen:

Jeg ville ønske, at jeg havde taget uddannelsen mens mine børn var små – det ville have sparet os for mange konflikter, vågne nætter og slid på alles selvværd. Men nu tog jeg den, da de var teenagere og jeg tør næste ikke tænke på hvordan vores relation var endt, hvis jeg ikke havde gjort det. Den indsigt jeg har fået I mig selv og mine reaktioner, har været en uvurderlig hjælp til at bryde de negative mønstre, der tidligere pressede mig og dem helt ud over kanten.        – Dorte Wassard

Close Menu